top of page

Privacystatement:

Coach Praktijk Prana verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnr.
- Emailadres
- Bankrekeningnr
- Gegevens over jouw aktiviteiten op onze website
- Gegevens met betrekking tot jouw gezondheid door jouw aan ons verstrekt


Geautomatiseerde besluitvorming
Coach Praktijk Prana neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens tussen zit. Coach
Praktijk Prana bewaart die gegevens op een bedrijfslaptop en/ of op papier.


Gevevens inzien/aanpassen of verwijderen
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen onze gegevensverwerking.


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Coach Praktijk Prana bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan 1jaar
bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt. Persoonsgegevens worden bewaard
tot 7 jaar na het aflopen van de met jouw gesloten overeenkomst, vanwege de wettelijke
verplichting hiertoe ivm de Belastingwet.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Coach Praktijk Prana gaat zeer discreet om met uw gegevens en verstrekt uitsluitend aan info derden
en alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting.
Onze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met paginas van onze website
of applicaties wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt
opgeslagen. De daarin opgeslagen info kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden
gestuurd. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit
door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds je voorkeuren te herhalen. Je
kunt je afmelden voor cookies door de gebruikte internetbrowser zo in te stellen dat deze geen

cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle info die eerder is opgeslagen via de instellingen van
je browser verwijderen.
Wij maken alleen gebruikt van cookies om de website interessanter te maken en u van meer info te
voorzien. Wanneer je niet akkoord gaat met de cookies worden deze geblockt.
Als je doorgaat met het gebruiken van de website gaan we ervan uit dat je met het gebruik van
cookies instemt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht
op gegevens overdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek in kan dienen om de
persoonsgegevens naar jou of een ander te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door jou is gedaan nemen wij hiervoor veiligheidsmaatregelen. Je kunt een verzoek tot inzage,
correctie , verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of intrekking van je
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
joseberkvens@gmail.com

Als je een klacht hebt
Coach Praktijk Prana wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevends/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN:
Coach Praktijk Prana neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies , onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Coach Praktijk Prana

bottom of page